ขอให้มีชื่อป้ายต่างๆ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้มีชื่อป้ายต่างๆ เช่น ป้ายจอดหน้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ป้ายสะพานซังฮี้ ป้ายปากซอยจรัญ 66 ในต่างประเทศเขาจะมีชื่อป้ายต่างๆ เพื่อว่าคนสามารถดูว่าถึงป้ายไหนแล้ว และถ้าจะให้ดีก็ให้มี monitor ในรถว่าตอนนี้ถึงป้ายไหนแล้วและเหลืออีกกี่ป้ายจะถึงสุดสาย ป้ายต่อไปชื่อว่าอะไร จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เที่ยวเอง ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวสามารถดูเองได้เลยและคนไทยที่ไม่คุ้นเส้นทางหรือไม่ได้เดินทางไปเส้นทางนั้นๆบ่อยๆจะสามารถเดินทางได้เองไม่ต้องคอยถามกระเป๋ารถเมล์ google maps จะสามารถแนะนำเส้นทางได้ดีขี้นด้วย (ขอโทษด้วยถ้าเป็นการรบกวนหรือเคยมีคนแนะนำแล้ว) (ถ้าจะตั้งชื่อป้ายจอดต่างๆ ขอให้ถามกระเป๋ารถเมล์หรือคนที่เดินทางแถวนั้นประจำ ว่าป้ายนั้นๆควรตั้งชื่อป้ายว่าอะไร ผู้ใหญ่ไม่ควรคิดเอง ตั้งแล้วไม่มีคนเรียก จะทำให้คนสับสนเปล่าๆ แต่ก็ควรมีหลักเกณฑ์บ้างครับ)

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ