ขอให้ปรับปรุง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถเมย์ สาย 80-84 ถึงต้องเติมกาซในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือ ช่วงเช้าๆตลอด งงมาก ตอนเอารถเข้าอู่ตอนดึกไม่เติมแย่มากๆ