ขอให้ติดตั้งป้ายหยุดรับส่งรถ ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามที่ ขสมก. ได้กรุณาติดตั้งป้ายรถเมล์บนถนนคู้บอนเป็นป้ายแรกหน้าห้างบิกซีนับแต่เปิดให้มีการเดินรถเมล์สาย 197 ทำให้ประชาชนไม่สับสนในสถานที่ขึ้นลงรถเมล์ แต่จากการสังเกตุจากป้ายรถเมล์จากป้ายแรกกว่าจะพบป้ายรถเมล์ป้ายที่สองก็เกือบจะถึงแยกถนนพระยาสุเรนท์ เป็นระยะทางห่างกันเกือบ 4 กิโลเมตร ซึ่งช่วงแรกนี้(ปากทางถนนคู้บอนถึงแยกพระยาสุเรนท์) จะมีป้ายรถเมล์จำนวน 2 ป้ายเท่านั้น ส่วนช่วงที่2 จากแยกพระยาสุเรนท์ถึงแยกซาฟารีช่วงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากมีศาลาพักผู้โดยสารจำนวน 4 ศาลา แต่ไม่มีป้ายรถเมล์ของ ขสมก. สำหรับในช่วงสุดท้ายที่ยังเป็นปัญหาคือช่วงจากแยกซาฟารี ถึงถนนหทัยราษฎร์ ก็มีเพียงศาลาพักผู้โดยสารเพียง 1 ศาลาเท่านั้น ทั้งที่ควรจะมีไม่น้อยกว่า 4 ศาลาหรือ 4 ป้ายรถเมล์ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นในในจุดหยุดรับส่งว่าจะต้องรอขึ้นลงรถจุดไหนและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนไม่ใช้บริการของ ขสมก. เนื่องจากเมื่อต้องการจะขึ้นหรือลงรถ พขร. ก็ไม่หยุดรถให้ขึ้นหรือลงอ้างว่าไม่ใช้ป้ายจุดรับส่ง เกิดการร้องเรียน ทั้งที่ พขร. ก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และผู้โดยสารก็มีเจตนาที่จะใช้บริการของ ขสมก. แต่ด้วยความไม่ชัดเจนในจุดรับส่งผู้โดยสารดังกล่าวจึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอให้ ขสมก. กำหนดจุดติดตั้งป้ายหยุดรับส่งรถเมล์ให้ชัดเจนและเพียงพอกับระยะทางและชุมชนที่อาศัยในเส้นทางดังกล่วด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขสมก. จะใส่ใจในปัญหาเล็กๆ น้อยๆ นี้อย่างจริงใจ อีกทั้งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นการดำเนินการในเร็ววัน ขอขอบคุณล่วงหน้าหากท่านได้พิจารณาว่าการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การบริการของท่านเป็นประโยชน์ต่อประชาชน