ขอให้ติดตั้งป้ายรถเมล์ฝั่งไทรม้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้ ขสมก. ติตั้งป้ายรถเมล์ฝั่งไทรม้า-ท่าอิฐ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีป้ายรถเมล์ทำให้รถเมล์จอดให้ผู้โดยสารลงในแต่ละจุดไม่เหมือนกัน เช่น บางคันจอดหน้าร้านผ้าม่าน, บางคันจอดหน้าโรงรับจำนำ, บางคันจอดหน้าคลีนิค ในวันที่ 24/10/2557 เวลาปรมาณ22.00 น.มีฝนตก รถจอดให้ผู้โดยสารลงที่หน่าร้านผ้าม่าน ซึ่งผู้โดยสารยืนรอต่อรถนะจุดที่ลง เมื่อรถเมลผ์คันแรกมาและโบก แต่รถกลับไม่จอด ยังจุดที่โบก แต่จอดเลยออกไปซึ่งไม่มีป้ายรถเมลผ์เช่นเดียวกัน ต่อมาผู้โดยสารขยับมาอีกนิดเพื่อให้ใกล้จุดจอดอีกจุด และเมื่อรถมาได้โบกรถ แต่รถก็ไม่จอดอีกเช่นเคย จอกเลยไปอีกที่คือหน้าคลีนิค ซึ่งผู้โโดยสารได้วิ่งตามเพื่อไปขึ้นรถ แต่ปรากฎว่ารถเมล์ขับออกไปโดยไม่สนใจผู้โดยสารเลย ขอคามกรุณาให้ ขสมก. ติดตั้งป้ายรถเมล์ให้ชัดเจนฝั่งไทรม้า ก่อนสี่ยกไฟแดงไทรม้า-ท่าอิฐ เพื่อให้ผู้โดยสารแลพนักงานขับรถจอดได้อย่างถูกจุด ไม่ต้องวิ่งไป-มา ตามแต่ว่าพนักขับรถจะจอดตรงจุดไหน และไม่ต้องเปีบกฝนมากมายเพราะวิ่งตามรถเมล์ไป-มา แต่ไม่ได้ขึ้นรถสักที