ขอให้จัดคิวรถสาย510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้ทาง ขสมก.จัดคิวรถแอร์สาย 510 ที่จะเข้าตลาดรังสิต ให้กระจายตามแต่ละช่วงเวลาเนื่องจาก ผู้โดยสาร รอรถที่จะเข้าตลาดรังสิตนานมากโดยเฉพาะช่วงเวลา9.00-10.00 อย่างน้อย รถ510-ธรรมศาสตร์ ซัก 5 คัน ต่อ รถ 510-รังสิต สักคันก้อยังดี เท่าที่ยืนรอและนับจำนวนรถที่ขับมาจอดเข้าป้ายนั้น...รถสาย 510-ธรรมศาสตร์ มาเป็นสิบ แต่ไม่มี รถสาย510-รังสิตเลย (ไม่รวมรถแอร์สาย 29ที่สิ้นสุดการให้บริการที่ฟิวเจอร์ กับ ธรรมศาสตร์) ส่วนรถครืม-แดง(รถร้อน) ไม่มีให้เห็น ระหว่างยืนรอต้องลุ้นเอาเอง สุดท้าย ก็รอนานและต้องต่อรถเข้ารังสิตเอง และบางทีรถมาก็มาติดๆกัน สรุปว่า รถเข้ารังสิต บทจะขาดช่วงก็ขาดไปเลย บทจะมาก็มาพร้อมกันเลย2-3คัน อยากจะขอให้ทาง ขสมก จัดคิวรถให้เหมาะสมด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ