ขอแนะนำเกี่ยวกับรถเมล์โดยสารสาย59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องผมได้มารอรถเมล์ตรงป้ายบีทีเอสพญาไทบ่อยครั้ง และได้มีนักท่องเที่ยวมาถามเกี่ยวกับรถสาย59 ว่าขึ้นตรงไหน ทั้งนี้เนื่องจากรถเมล์สาย59 ไม่ได้จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายบีทีเอสพญาไท ฝั่งไปสนามหลวง ทำให้ผู้โดยสารเหล่านั้นซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สะดวกในการขึ้นรถ ต้องเดินไปอีก1ป้าย คือป้ายหน้าซอยกิ่งเพชร ผมมองว่าจะไม่สะดวกเท่าไหร่สำหรับนักท่องเที่ยว จึงมีความเห็นว่า ควรให้รถจอดตรงป้ายบีทีเอสพญาไทฝั่งไปสนามหลวง เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวหลวงนั้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระประจำทางสาย 59 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระประจำทางสาย 59 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ