ขอแนะนำการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ ปอ. 68 ติดตั้ง GPS บ้าง บางครั้งรถมาผิดเวลา มาแล้วไม่จอด บางครั้งวิ่งขวา จะได้กะเวลาเพื่อจะขึ้นคันถัดไปได้ถูก ตอนนี้จะ 5G แล้ว ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.68ไม่ได้ติด GPS ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงเรื่องดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ