ขอแจ้งพฤติกรรมของนายท่ารถโดยสารป้ายวัดสนค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นายท่าที่ประจำป้ายวัดสน เป็นผู้หญิงที่ประจำจุดขายบัตรรถเมล์รายสัปดาห์รายเดือน พูดจาไม่ดี ลูกค้าไม่ทราบราคา ก็ตวาดพูดจาไม่ดี พอลูกค้าเดินไปก็ว่าตามหลัง แบบนี้ไม่สุภาพเลย คนไม่รู้ก็บอกเค้าดีๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ