ขอเสนอการจัดรถของเขต 7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมขอให้เขต 7 จัดรถดังนี้ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารสับสน สาย 166 รถยูโร 21 คัน เหลือรถน้ำเงินไว้ 5 คัน ถ้าไม่อยากดึงเขตอื่น รถสาย 134 ยูโร 29 คัน สาย 516 ยูโร 30 คัน สาย 50 รถน้ำเงินล้วนดีอยู่แล้ว แต่ขอเพิ่มเป็น 11 คัน สาย 63 รถน้ำเงิน 17 คัน สาย 114 รถน้ำเงิน 14 คัน สาย 505 รถน้ำเงิน 15 คัน สาย 70 รถน้ำเงิน 12 คันดีแล้ว ที่เหลืออีก 11 คันลงสาย 66 ขอให้ทำตามนี้ด้วย ผู้โดยสารจะได้เกิดการปรับตัว อย่าใช้รถแบบผสมเลยครับ เพราะค่าโดยสารไม่เท่ากัน ผู้โดยสารที่ไม่รู้เรื่องรถเมล์จะสับสนเอา ขอบคุณครับ