ขอเลื่อนเวลารถออก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำงานที่สนามบินดอนเมือง อาศัยอยู่ย่านสวนจตุจักร เมื่อเข้ากะเช้าเวลา 6.00 น. รถเมล์ที่ออกจากอู่ (หัวลำโพง) ออกเวลา 5.00 น. ไม่สามารถไปทำงานทันในกะนี้ได้ จึงใคร่ขอให้เลื่อนเวลาจาก 5.00 น. เป็น 4.00 น. หรือวิ่งตลอด 24 ช.ม. เหมือนรถที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อประโยชน์แก่คนที่ทำงานเป็นกะด้วย