ขอเพิ่มรถเมล์เส้นถนนราชพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ ดิฉันเดินทางจากรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อมาบ้านแถว โฮมโปร ราชพฤกษ์ทุกวัน พบว่ามีคนที่ต้องการรถเมล์เส้นราชพฤกษ์เยอะมาก ๆ แต่ปัจจุบันรถเมล์ที่ให้บริการ มีเพียงสาย 751 ซึ่งมีจำนวนรถน้อยมากๆ ไม่พอให้บริการ อยากจะให้เพิ่มจำนวนรถเมล์ให้มากขึ้น อย่างน้อยทุก ๆ 15 นาที เพราะถ้ามีรถเมล์เยอะ ๆ คนย่อมอยากนั่งรถเมล์มากกว่ารถแทกซี่นะคะ รถเมล์ถูกกว่าเยอะและทำให้รถติดน้อยกว่าเยอะ รบกวนเพิ่มรถเมล์ให้หน่อยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขจัดรถเพิ่มในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ