ขอเพิ่มรถจากเส้นทางไทรน้อยไปหลักสี่ โดยผ่านเส้นทางชัยพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากประชาชนที่อยู่อาศัย มีจำนวนมากขึ้น และใช้เส้นทางการทำงานช่วงไทรน้อย ปากเกร็ด หลักสี่เป็นจำนวนมาก จึงอยากขอให้จัดหารถสาธารณะจากเส้นทางไทรน้อย มุ่งหน้า หลักสี่ โดยผ่านเส้นทางชัยพฤกษ์ ข้ามสพานพระราม4 ปากเกร็ด โดยอาจจะเป็น รถสองแถวเล็ก รถมินิบัส หรือรถตู้ก็ได้ เพราะเส้นทางนี้ไม่มีรถผ่านเลย ผู้คนที่ต้องทำงานในเมืองช่วงปากเกร็ด หลักสี่ ต้องนั่งรถอ้อมไปทางเส้นทางแคราย จึงทำให้เส้นทางแครายมีรถเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางแคราย จึงอยากให้ทางองค์การจัดหารถที่สามารถตัดผ่านเส้นทางไทรน้อย-ชัยพฤกษ์-หลักสี่ เพื่อให้ผู้คนสะดวกต่อการเดินทาง และลดจำนวนคนที่ใช้เส้นทางแคราย ดิฉันคิดว่า การมีรถสาธารณะผ่านจุดนี้ทำให้ทุกคนที่ต้องเข้าเมืองโดยที่ไม่ต้องอ้อมหรือนั่งหลายต่อ และมีประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้เส้นทางนี้ได้เป็นอย่างดี จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ