ขอสายรถปอ 23(ทางด่วน) เมกะ - เทเวศน์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนนี้มีรถร้อนสาย 23 วิ่งเส้น เมกะ-เทเวศน์ อยู่แล้ว จึงอยากให้มีรถปอ 23(ทางด่วน) วิ่งเส้น เมกะ - เทเวศน์ ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขอบคุณที่รับพิจารณา