ขอสอบถาม เส้นทางจาก เซ็นทรัลเวสต์เกต ไป วัดพระแก้วค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทาง จากเส้นทรัลเวสต์เกต ไป วัดพระแก้วค่ะ ขอบคุณค่ะ