ขอสอบถามเส้นทางจาก พระรามสอง ไป ศูนย์รถนครชัย ด้วยครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตามหัวข้อเลยครับ จาก พระรามสองไป นครชัย มีสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 140 ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อรถสาย 29,510 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ น