ขอสอบถามเรื่องการคิดค่าโดยสาร ของ รถเอกชนร่วมบริการ สาย 6

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ - วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 7.55 - 8.10 นาฬิกา ป้าย วัดสุวรรณ ถึง บ้านหม้อ (ฝั่งดิโอลด์สยาม) รถร่วมปรับอากาศ บจ. แกรนด์ซิตี้บัส จำกัด หมายเลขรถ 6-43 คิดค่าบริการ 16 บาท ปกติเสียค่าบริการแค่ 14 บาท เมื่อสอบถาม พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ยืนยันว่า 16 บาท แต่ที่ดูจากตารางค่าโดยสาร จาก ป้ายสำนักที่ดินธนบุรี ถึงวัดเลียบ (ซึ่งระยะทางและจำนวนป้ายมากกว่า ป้ายวัดสุวรรณ ถึง บ้านหม้อ) ก็คิดเพียง 14 บาท อยากสอบถามว่า ค่าโดยสารที่แท้จริง คือ จำนวนเท่าใด