ขอสอบถามค่ารถจากอนุสาวรีย์ไปม.เกษตรบางเขนสาย522

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามค่ารถจากอนุสาวรีย์ไปม.เกษตรบางเขนสาย522ราคาเท่าไร พันทิพย์15 ทำไมม.เกษตร23 ต่างกัน8บาท พนักงานใส่หูฟัง,ทอนตังขาด 10 บาท , พอบอกมองหน้า ขอโทษด้วยคับที่ไม่รู้ว่าราคาเปลี่ยน

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 522 (สีขาว) จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปลง ม.เกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ราคา 23 บาท, จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปลงพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ราคา 17 บาท ส่วนรถปรับอากาศสาย 522 (สีฟ้าใหม่) จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปลง ม.เกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ราคา 27 บาท, จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ไปลงพันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ราคา 22 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดให้ ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสาร กรณีพนักงานไม่สนใจให้บริการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว เพื่อจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)