ขอร้องให้ใช้ภาษาไทยที่สายรถเมล์ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาเราไปเที่ยวประเทศอื่น เค้าก็ใช้ภาษาประจำชาติบอกสายรถเมล์ คนไทยใช้บริการรถเมล์หลายล้านคน คนแก่ คนเรียนหนังสือน้อยก็เยอะ ทำไมต้องแคร์นักท่องเที่ยวไม่กี่คนต่อวัน

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ