ขอร้องเรียนสาย 179 สกปรกมากค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงความสะอาดด้านสุขอนามัย และกำชับพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารตรวจสอบควมสะอาดก่อนนำรถออกให้บริการก่อนทุกครั้ง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่อง บนถโดยสารก่อนนำรถออกให้บริการทุกครั้ง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ