ขอร้องเรียนการให้บริการ สาย 63 หมายเลขข้างรถ 7-55120

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วย ผมได้ขึ้นรถปรับอากาศยูโร สาย 63 หมายเลขข้างรถ 7-55120 เที่ยวกลับนนทบุรี ใน วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 16:50 น. โดยผมได้ขึ้นรถดังกล่าวที่ป้ายรถเมล์ ม.เกษตรศาสตร์ ประตู 1 งามวงศ์วาน โดยตอนจ่ายค่าโดยสารผมได้แจ้งกับพนักงานเก็บค่าโดยสารว่าจะลงป้าย "โลตัสนครอินทร์" ซึ่งพนักงานไม่ได้แจ้งว่ารถดังกล่าวไม่ข้ามสะพานพระราม 5 แต่จะส่งผู้โดยสารสุดสายที่เมเจอร์นนทบุรี และในขณะที่รถโดยสารคันดังกล่าวมาถึงที่ป้ายเมเจอร์นนทบุรี พนักงานเก็บค่าโดยสารกลับมาถามผมว่าจะลงที่ไหน ผมจึงตอบกลับไปว่า "ลงที่โลตัส นครอินทร์" แต่คราวนี้พนักงานกลับบอกว่ารถคันนี้ไม่ข้ามสะพานพระราม 5 ครับ และพนักงานคนดังกล่าวก็ได้ให้ผมและผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่จะข้ามสะพานพระราม 5 ลงทั้งหมด ซึ่งจากเหตุการณ์ผมว่าเป็นการบริการที่แย่มากและเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค เพราะทางพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่มีการแจ้งผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ หรือไม่มีการติดป้ายหน้ารถที่เป็นการแสดงว่ารถคันนี้ไม่ข้ามสะพานพระราม 5 ซึ่งจะได้ให้ผู้โดยสารตัดสินใจว่าจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการรถคันดังกว่าว แล้วสุดท้ายยังมาผลักภาระให้ผู้โดยสารต้องเสียเงินค่าโดยสารอีกรอบเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการว่ากล่าวและตักเตือน รวมถึงแจ้งทางเขตการเดินรถที่ 7 (สะพานพระราม 5) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ