ขอร้องเรียนการจอดรถรอคิวของสาย 538 (มทร.ธัญบุรี - อนุสาวรีย์)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันบริเวณถนนเลียบคลองหก ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตใหม่ และจะมีเลนซ้ายติดฟุตบาทที่สามารถหยุดรถหรือจอดรถชั่วคราวได้ ซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้รถสาย 538 นี้ ใช้บริเวณดังกล่าวจอดรอคิว (บริเวณก่อนถึง ประตู 3 มทร.ธัญบุรี) โดยการจอดรอนั้นส่งผลให้บริเวณฝั่งตรงข้ามได้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดัง และไอความร้อนจากเครื่องยนต์ รวมถึงส่งผลให้รถที่วิ่งไปมาต้องชะลอตัวเนื่องจากรถเมล์มีขนาดใหญ่ ค่อนข้างกีดขวางการจราจรด้วยครับ จึงอยากขอความกรุณาให้ทางองค์การช่วยจัดสรรค์ที่สำหรับจอดของรถสาย 538 นี้ ให้ถูกระเบียบและไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนครับ หรือหากจำเป็นต้องจอดบริเวณดังกล่าวจริงๆ ขอความกรุณาแจ้งให้พนักงานช่วยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 538 การจอดรถคิวของสายดังกล่าวกีดขวางการจรารจรนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อความสดวกของผู้ใช้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ