ขอรบกวนสอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากกระทรวงสาธารณสุข ต้องการจะไป รร.เทพศิรินทร์ นนท์ ต้องเดินทางอย่างไรคะ

เรียนผู้โดยสารใช้บริการสาย 32,33 ลงที่เทเวศน์ต่อสาย 516 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ