ขอรถเมล์ 515 จอดรับส่ง หมู่บ้านเอืออาทร 1และ3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอรถเมล์ 515 จอดรับส่ง หมู่บ้านเอืออาทร 1และ3 เพราะรถเมล์ก็ผ่านอยู่เเล้วทำไมไมให้จอดตรงหมู่บ้านเอืออาทร 1และ3

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 515 แจ้งว่า เดิมรถโดยสารสาย 515 ให้บริการสุดสายที่ ม.มหิดลศาลายา เนื่องจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้จอด เพราะทำให้การจราจรติดขัดและกีดขวางทางจราจร จึงมีความจำเป็นต้องย้ายรถสาย 515 ไปจอดที่เซ็นทรัลศาลายาแทน แต่ในเส้นทางที่ขยายออกไปเพื่อจอดรถ ขสมก.ไม่มีสัมปทานในการให้บริการจึงไม่สามารถจอดรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากเป็นการวิ่งทับเส้นทางรถที่มีสัมปทาน เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อขออนุญาตรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวต่อไป (ขออภัยใความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ