ขอรถเมล์ไปถนนศรีสมาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีสาย 166 ที่ให้บริการถึงเมืองทอง. จึงขอรบกวนให้มีบริการถึงศรีสมานด้วย. ขอบคุณคะ