ขอรถเมล์วิ่งถนนพุทธมณฑลสาย3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้มีรถเมล์วิ่งถนนพุทธมณฑลสาย3 จะเป็นรถร้อนหรือรถแอร์ได้ท้งนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีแต่รถกระป้อ โหนต่องแต่ง เส้นนี้มีโรงเรียนหลายโรง ผู้ปครองที่ไม่มีรถส่วนตัวจะลำบากมาก รอรถกระป้อเป็นเวลานาน