ขอรถเมล์ผ่านถนนพุทธมณฑลสาย1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ขสมก จัดรถเมล์วิ่งผ่านถนนพุทธมณฑลสาย1 หน้าโรงเรียนโพธิสารพิทยากรด้วย เดือดร้อนมาก ต้องขึ้นรถสองแถวโหนตลอด