ขอรถเมล์ผ่านซอยบ้านกล้วย ไทรน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ ขอรถเมล์ผ่านซอย บ้านกล้วย ไทรน้อย เริ่มตั้งแต่ปากซอย ไปจนสุดซอย ไทรน้อย ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ A

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น ติดต่อแนะนำบริการกรมการขนส่งทางบก หมายเลข Call center 1584