ขอรถประจำทางเข้าออก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นทางบางนา เข้าถนนชุมชน-ผ่านวัดสิริเสาธง ผ่านเข้าหมู่บ้าน-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเส้นทางถนนเลียบคลองอีกด้าน ไม่เห็นมีรถประจำทางเลยสักสาย การเดินทางลำบากมาก เมื่อไหร่ความเจริญทางด้านการขนส่งจะผ่านไปถึงสักที?