ขอรถประจำทางจุฬาฯถึงกัลปพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากยังไม่มีรถเมล์วิ่งจาก จุฬาฯ สามย่าน ถนนสีลม ถนนราชพฤกษ์ ข้ามสะพานตากสิน เข้าถนนราชพฤกษ์ เข้าถนนกัลปพฤกษ์ เข้ากำนันแม้น ออกแยกบางแค ครับ เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากและรถบีทีเอสราคาสูงมากไม่สามารถ้ดินทางได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ