ขอยกย่องการให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ วันที่ 10 มกราคม 2558 ผมได้ใช้รถบริการสาย 514 จากหน้าเซ็นทรัลเวิร์ล เวลาประมาณเกือบ 6 โมงเย็นขากลับ รถติดเป็นพิเศษ คงเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งหลายหน่วยงาน บริษัทฯ ห้างฯ ร้านต่างๆ ได้จัดงานขึ้นวันนี้ เป็นที่่แน่นอนว่า ทุกวันนี้ภาวะการจราจรใน กทม. เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความเบื่อหน่ายจนเป็นความเคยชิน วันนี้ผมขอชื่นชม พนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร รถสาย 514 ครับ ผมอ่านชื่อพี่คนนี้ด้วยความรวดเร็ว จึงไม่แน่ใจว่า ถูกต้องหรือไม่(เป็นธรรมดาคับ มันตรงกับจุดสำคัญของท่านหญิง หากจ้องนานๆ อาจเกิดความเข้าใจผิดได้) คุณมัทนา หมื่นเทพ การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ การติดตามทั้งผู้โดยสารขึ้นรถและลงรถ เธอผู้นี้จะให้จังหวะจะโคนกับพี่คนขับรถได้เป็นอย่างดี พูดจาให้บริการไพเราะสุภาพ ผมได้สังเกตุตั้งแต่ผมขึ้นรถจนลงรถ ซึ่งใช้เวลาในการโดยสารครั้งนี้นานร่วม 2 ชม.กว่าๆ จึงเห็่นว่า พี่ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพด้านบริการ และสามารถทำงานด้านนี้ได้สมบูรณ์ อันส่งผลแลดูเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีย์ สุขุมรอบคอบ สมควรได้รับการยกย่อง จึงขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ...