ขอพื้นที่สำรองสำหรับคนพิการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยดิฉันเป็นผู้พิการที่โดยสารรถเมล์ไปทำงานทุกวัน โดยส่วนมากจะขึ้นรถคันสีฟ้าที่ให้บริการแก่คนพิการและมีพื้นที่ไว้สำหรับคนพิการ สะดวกแก่การขึ้นลงมาก แต่เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะเบียดคนที่ร่างกายปกติขึ้นรถได้ ทำให้พื้นที่ที่มีไว้สำหรับคนพิการไม่ได้มีไว้สำหรับคนพิการเท่าไหร่นัก ดิฉันเลยต้องยืนบนรถเมล์เป็นเวลานานและแทบทุกวัน... จึงอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะล็อคที่นั่งไว้หนึ่งที่เพื่อรองรับผู้พิการที่มาใช้บริการจริงๆค่ะ ของคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ