ขอพิจารณาเพิ่มเที่ยวรถ สาย189

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีครับ อยากจะขอให้พิจารณาเพิ่มเที่ยวรถสาย189 กระทุ่มแบน-สนามหลวง ช่วงเวลา เร่งด่วน (0600-0900) ครับ เนื่องจากมีประชาชนเป็นจำนวนมากจาก อ.กระทุ่มแบน ได้เข้าไปทำงานใน กทม. รถไฟฟ้าฝั่งกรุงเทพตะวันตกมีมาถึงสถานีหลัก2 (เดอะมอลล์บางแค) ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องใช้บริการ รถ ขสมก.สาย189 สำหรับการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งช่วงเวลาเร่งด่วน จะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดบนรถเมล์ และรถเมล์จะมาจากท่ารถประมาณ30นาทีต่อคัน ขออนุญาตเสนอเป็น15นาทีต่อคันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและตอบสนองความต้องการของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขสมก จะพิจารณาการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการฝั่ง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มานะที่นี่ด้วย กระผมขอขอบพระคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และแจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไข การปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)