ขอป่ายรถเมล์คืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เคยมีป้ายรถเมล์บริเวณถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา หน้่าสวนปิยะภิรมย์ ระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองสถานีศรีกรีฑา ได้มีการรื้อถอนป้ายออกไปและไม่คืนเมื่อสร้างเสร็จ ทำให้ผู้ใช้บริการรถประจำทางต้องเดินไกล ทั้งที่ฝั่งตรงข้ามสวนยังมีป้ายตามเดิม โปรดพิจารณาดำเนินการและคืนป้ายรถเมล์ด่วยครับ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วและได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าป้ายที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)