ขอบเขตของงานโครงการซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 25, 2563 - ศุกร์, กุมภาพันธ์ 28, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
659,439.26
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ