ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กปด.21,31 อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
ศุกร์, กรกฎาคม 13, 2561 - พุธ, กรกฎาคม 25, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,628,112.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ