ขอบเขตการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, กรกฎาคม 8, 2562 - จันทร์, กรกฎาคม 22, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
500,760.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ