ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กรกฎาคม 31, 2562 - อังคาร, สิงหาคม 20, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
762,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ