ขอบเขตการจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารแบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กันยายน 12, 2562 - พฤหัสบดี, กันยายน 19, 2562
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,689,050.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ