ขอบริการรถเมล์ตลอดคืนสาย111เนื่องจาก รถสี่ล้อเล็กบริการแค่เที่ยงคืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบริการรถเมล์ตลอดคืนสาย111เนื่องจาก รถสี่ล้อเล็กบริการแค่เที่ยงคืน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ