ขอบคุณ ขสมกและพนักงาน ขสมก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณมากคะ สำหรับรถที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร ไปงาน ราชพิธี ที่ท้องสนามหวง จากสนามกีฬาไปสนามหวง พนักงานในรถบริการดีมากคะ มีการเรียกผู้โดยสารขึ้น กล่าวยินดีและต้อนรับ ทั้งตอนขึ้นและตอนลงตลอดการเดินทางเลยคะ ดิฉันใช้บริการช่วงเช้าคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ รถที่ดิฉันขึ้นน่าจะเลข 80033 คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ