ขอบคุณและชื่นชมรถเมล์สาย 34

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันอังคารที่ 22 ส.ค.66 เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ลูกชายโดยสารรถเมล์สาย 34 แบบธรรมดา และทำโทรศัพท์มือถือตกอยู่บนรถ หลังจากนั้นก็มีพนักงานขับรถหรือเก็บค่าโดยสารไม่ทราบ ชื่อคุณปราโมท โทรมาแจ้งว่าให้ไปรับโทรศัพท์คืนได้ที่ท่ารถรังสิต โดยจะฝากไว้ให้ที่นายท่า วันรุ่งขึ้นลูกชายก็ไปรับโทรศัพท์กลับมา จึงอยากขอบคุณมากๆและขอชื่นชมในคุณงามความดีที่คุณปราโมทได้ทำในครั้งนี้ และอยากแจ้งว่าองค์กรของท่านมีพนักงานที่มีจิตใจดีมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป