ขอบคุณและชมเชยบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 12/8/2562 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ดิฉันได้โดยสายรถรถประจำทางสาย 21 หมายเลขประจำรถ 70020 ต้นทางตลาดสุขสวัสดิ์(วัดนาค) ปลายทางวัดมังกร เยาวราช ดิฉันได้ทำโทรศัพท์เคลื่อนที่หล่นบนที่นั่งบนรถ ซึ่ง พกส น.ส. วนิดา เป็นสุข หมายเลขประจำตัว 560040 ได้เก็บรักษาไว้ให้ หลังจากติดต่อกันรับแจ้งว่าให้ไปขอรับคืนจากนายท่า ณ.จุดปล่อยรถวัดคู่สร้าง ดิฉันขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการรับคืน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ น.ส.วนิดา เป็นสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต และขอขอบคุณองค์การฯ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ