ขอบคุณที่ทำให้ รถเมลล์สาย 76 มีรถเมลล์ร้อนแล้ว อยากให้เพิ่มอีกเยอะๆ ทำให้ประหยัด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณที่ทำให้ รถเมลล์สาย 76 มีรถเมลล์ร้อนแล้ว อยากให้เพิ่มอีกเยอะๆ ทำให้ประหยัดได้เพิ่มขึ้น ในราคา 8 บาท ยังพอมีเงินเหลือได้กินของอร่อยๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป