ขอบคุณคนขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 180 4-40497 ผมเปิด viabus เห็นรถเมล์มาจากด้านหลังพยายามวิ่งให้ถึงป้ายรถเมล์ก่อนรถจะถึงแต่เหนื่อย คนขับก็อุตส่าห์จอดรับ ขอบคุณครับ