ขอบคุณกระเป๋ารถเมล์สาย 97 รถร่วม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมกระเป๋ากล้องไว้บนรถเมล์สาย 97 หมายเลยรถ 97-4 วันที่ 10 ก.พ.2563 เวลา 09:10 น. ซึ่ง พกส. เก็บได้แล้วก็ส่งคืนข้าพเจ้าโดยไม่มีการเรียกร้องอะไร เป็นการบริการที่ดีมาก ฝากชื่นชมพนักงานคนนี้ด้วยนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ