ขอทุกวิธีที่สามารถไปได้

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ไปสายใต้เก่า ปิ่นเกล้า ยังไงครับ