ขอทราบเวลาออกรถรถสาย 24 ตอนเช้า(ไม่ขึ้นทางด่วน)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอทราบเวลารถสาย 24 (ไม่ขึ้นทางด่วน)ออกจากอู่ในซอยสามัคคีตอนเช้าเวลาเท่าไหร่บ้างครับ