ขอทราบข้อเท็จจริง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอทราบเหตุผลว่า ทำไมรถสาย 95 ครีมแดง ไม่จอดส่งผู้โดยสารหน้าวัดพระศรี ก่อนเข้าอู่บางเขน ทำให้เสียเวลาต้องเดินข้ามสะพานลอยมาอีกฝั่ง อยากทราบเหตุผลค่ะ

เรียน ผู้ใช้บิรการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอชี้แจ้งว่าป้ายดังกล่าวช่วงเวลาเร่งด่วนไม่หยุดรับส่งเนื่องจากกีดขวางการจราจร จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ