ขอติเรื่องการจัดรถเมล์เที่ยวด่วนพิเศษของสาย168

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การจัดรถวิ่งทางด่วนของสาย168 ทำให้รถโดยสารไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารระหว่างทาง ดังนั้น ควรบริหารจัดการจำนวนรถให้เพียงพอต่อผู้โดยสารที่ต้องขึ้นระหว่างทางของสาย 168 ด้วย (จากประสบการณ์การใช้บริการในวันแรก ป้ายเดอะมอลล์รามคำแหงช่วงระยะเวลา 06.15 -07.00 มีจำนวนรถเพียง 3 คัน เท่านั้น ซึ่งต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีรถให้บริการมากกว่า 3 คัน)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ