ขอตำหนิรถสาย 73ก อู่สวนสยาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากสอบถามว่ารถในอู่มีน้อยหรืออย่างไรผมออกมารอรถตั้งแต่ 7 โมงเชค Gps เวลาของรถที่มาถึงป้ายที่รอ แต่กลับไม่มีสี่แววของรถสายนี้เลย ถ้าจะประชาสัมพันธ์ว่าเช็คเวลารถได้ แต่ไม่มีรถมาถึงป้ายก็อย่าประชาสัมพันธ์เลยครับเสียเวลารอมาก ในแอพบิกเวลาจะมาถึง 7:15 น.รอไปเกือบ 1 ชม.ก็ยังไม่มา แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ